نمونه کارها استاندارد ۴

نمونه کار ۲ ستونه . بصورت استاندارد . بدون عنوان و خلاصه . تصویر بندانگشتی مربعی . فیلتر وسط

× ارتباط مستقیم با توتون آریا