نمونه کارها با صفحه بندی ۲

نمونه کار ۴ ستونه . بصورت ماسونری . همراه با عنوان و خلاصه . تصویر بندانگشتی مربعی . صفحه بندی شده بصورت عادی . فیلتر وسط

× ارتباط مستقیم با توتون آریا