نمونه کارها استاندارد ۲

نمونه کار ۴ ستونه . بصورت استاندارد . همراه با عنوان و خلاصه . تصویر بندانگشتی بصورت مربعی . فیلتر وسط

× ارتباط مستقیم با توتون آریا