نمونه کارها با صفحه بندی

نمونه کار ۴ ستونه . بصورت ماسونری . همراه با عنوان و خلاصه . تصویر بندانگشتی مربعی . صفحه بندی شده بصورت ایجکس . فیلتر وسط

× ارتباط مستقیم با توتون آریا