نقل قول۲

تفاوت بین رهبر و پیرو ابداع و اختراع است. استیو جابز

درباره نویسنده

طلوع ارتباطات

بدون دیدگاه

گذاشتن دیدگاه

× ارتباط مستقیم با توتون آریا